Εγγύηση

3D απεικόνιση του σημείου εγγύησης με το κλειδί και το κατσαβίδι

* Το πεδίο της εγγύησης περιλαμβάνει τόσο πλήρη προϊόντα φωτισμού όσο και εξαρτήματα.

* Μέση εγγύηση 3 ετών, επέκταση διαθέσιμη σύμφωνα με την απαίτηση.

* Τα δωρεάν ανταλλακτικά είναι υπό εγγύηση.

* Επιστροφές εντός 7 ημερών και αντικαταστάσεις εντός 30 ημερών αποδεκτές κατά την πώληση.

* Γρήγορη απάντηση σε τυχόν ερωτήματα εντός 12 ωρών.

* Επιλύθηκε το πρόβλημα και επισκευάστηκαν προϊόντα που αποστέλλονται πίσω εντός 3 ημερών από την παραλαβή των επιστροφών σας.

Αυτή η περιορισμένη εγγύηση ισχύει μόνο εάν το προϊόν VKS Lighting έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σε περιβαλλοντικές συνθήκες εντός του κανονικού καθορισμένου εύρους λειτουργίας του προϊόντος.

Αυτή η περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει για απώλεια ή ζημιά στο προϊόν που προκαλείται από: αμέλεια.κατάχρηση;κακή χρήση;λάθος χειρισμό?ακατάλληλη εγκατάσταση, αποθήκευση ή συντήρηση·ζημιά λόγω πυρκαγιάς ή πράξεων του Θεού.βανδαλισμός;αστικές αναταραχές?υπερτάσεις ισχύος?ακατάλληλη τροφοδοσία?διακυμάνσεις ηλεκτρικού ρεύματος.εγκαταστάσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος.επαγόμενη δόνηση?αρμονική ταλάντωση ή συντονισμός που σχετίζεται με την κίνηση των ρευμάτων αέρα γύρω από το προϊόν.μεταβολή;ατύχημα;μη τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης ή περιβάλλοντος.

ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Ή ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΠΤΕΙ.ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.

Οι όροι εγγύησης που περιέχονται στο παρόν θα είναι το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο αποκατάστασης του αγοραστή των προϊόντων VKS Lighting και δηλώνουν την πλήρη ευθύνη και υποχρέωση της VKS Lighting έναντι αυτού του αγοραστή.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

Εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό, αυτό το προϊόν θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί, κατ' επιλογή της VKS Lighting.Αυτή η εγγύηση περιορίζεται ρητά στην επισκευή ή την αντικατάσταση του προϊόντος.Αυτή η εγγύηση παρέχει στον πελάτη συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα, τα οποία διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία και επαρχία σε επαρχία.Κανένας διανομέας, πωλητής, αντιπρόσωπος, λιανοπωλητής ή άλλος αντιπρόσωπος δεν έχει την εξουσία να αλλάξει ή να τροποποιήσει την παρούσα εγγύηση, είτε προφορικά είτε γραπτά, από οποιαδήποτε άποψη.